โลกอีกด้านทางการศึกษา

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 40 คน นำโดย อาจารย์ภวิกา ภักษา เดินทางไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการศึกษาพิเศษ  โดยภายในศูนย์การศึกษาแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในแต่ละประเภท ทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมประสบการณ์ครั้งนี้ได้พบอีกโลกหนึ่งของเด็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น่ารัก พฤติกรรมที่อ่อนโยน โดยตลอด 1 วัน ได้รับความรู้ที่สำคัญนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

 

การศึกษาพิเศษ