โลกอีกด้านทางการศึกษา

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 40 คน นำโดย อาจารย์ภวิกา ภักษา เดินทางไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการศึกษาพิเศษ  โดยภายในศูนย์การศึกษาแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

Read more

ทำตามพ่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 50 คน ดำเนินรอยตามพระราชดำริ โดยการปลูกป่าโกงกาง และเก็บขยะ ณ พื้นที่อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ใช้สอยกับชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งเรียนรู้วิถีชาวบ้านในบางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยการสนับสนุนจาก

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

  ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

Read more