โลกอีกด้านทางการศึกษา

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 40 คน นำโดย อาจารย์ภวิกา ภักษา เดินทางไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการศึกษาพิเศษ  โดยภายในศูนย์การศึกษาแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

Read more